BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) to niezależnie działająca strona internetowa, na której umieszczane są wszelkie informacje dotyczące spraw publicznych. Obowiązek publikowania nakłada na Jednostki Samorządu Terytorialnego Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

     Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Szczegółowe informacje na temat naszego systemu Zebu BIP udzielamy pod wskazanymi poniżej numerami telefonów +48 501 706 718, adresem e-mail: biuro@zebu.pl lub w siedzibie firmy w Poznaniu.