Eye tracking to metoda polegająca na śledzeniu gałki ocznej przy pomocy kamery, znana od ponad 100 lat. W branży internetowej pozwala zrozumieć, dlaczego internauci klikają w wybrane linki, banery, reklamy na stronach internetowych a inne zostają prze nich pominięte. Dla wielu programistów, grafików realizujących strony internetowe, kluczowe jest wykorzystanie tej wiedzy i takie rozmieszczenie informacji, grafik czy linków by wzrok skupiał się na tych punktach, na których nam zależy.

 

Eye tracking rejestruje dwa rodzaje danych.

  • fiksacje czyli punkty, w których zatrzymał się wzrok badanej osoby,
  • drugi rodzaj danych to sakkady czyli ruchy oczu kiedy przenosimy wzrok z jednego punktu do drugiego.

Eye tracking jest pomocny przy realizacji stron www, portalu internetowego czy też dowolnej aplikacji internetowej. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt do badania ruchu gałki ocznej, a także ilości i częstotliwości kliknięć otrzymujemy:

  • heatmapy (mapa cieplna) – zapis koncentracji na poszczególnych elementach. Im dłużej i częściej skupiamy wzrok na wybranych elementach, tym bardziej intensywny odcień dostajemy na mapie.
  • gazeplots (ścieżki wzroku) – pokazują kolejność i długość poszczególnych fiksacji. Ścieżki wzroku umożliwiają zbadanie złożoności przebiegu spojrzeń, co w konsekwencji pozwala prześledzić kolejność, z jaką poszczególne elementy przyciągały wzrok. 
  • areas of intereset (obszary zainteresowania) – jest to niezwykle użyteczna i cenna forma analizy danych. Obszary zainteresowania mogą być definiowane przez badacza i sprawdzane jak długo oraz w jakich momentach badani na niego patrzyli. Takimi elementami mogą być reklamy, elementy nawigacyjne czy przyciski akcji.

Podsumowując eye tracking jest bardzo ważnym źródłem informacji ułatwiającym czytanie jak zachowują się użytkownicy poruszający się po naszej stronie. Należy być jednak bardzo uważnym w interpretacji wyników badań i mieć realistyczne oczekiwania. Przeprowadzone badania nie dostarczą nam informacji np.: czy użytkownik rozumie czytaną treść tylko w jaki sposób ją przetwarza.

Pytania do nas ?

imię i nazwisko
e-mail
Twoje pytanie?